Valikko Sulje

Tunkkainen haju asunnossa – mistä johtuu?

Mistä tunkkainen haju asunnossa johtuu? Vanhoissa taloissa erilaiset hajut ovat yleisesti koettu haitta. Haju on peräisin ilmassa olevista yhdisteistä. Ilmaan voi päätyä epäpuhtauksia ulkoa, talon rakenteista, maaperästä tai itse asukkaista.

Normaalisti talon ilmanvaihto toimii niin, että talon sisäilma vaihtuu kokonaan uuteen n. 2 tunnin välein. Se määrä ilmaa, mikä talosta poistuu, tulee aina ulkoa tilalle. Ulkoa otettavassa korvausilmassa voi olla valmiiksi hajuja, jotka ovat peräisin esim. liikenteestä. Tyypillisesti vanhoissa taloissa ilmaa tulee ainakin osittain hallitsemattomasti rakenteiden, kuten seinien, ikkunankarmien tai sähköpistokkeiden läpi. Rakenteissa on aikojen saatossa käytetty valtavasti erilaisia materiaaleja, joista osa voi haista voimakkaasti ja haju voi ilmetä vahvempana eri vuodenaikoina.

Esimerkkinä tetrakloorianisoli, jota muodostuu monen talon rakenteissa puusuojaukseen käytetystä pentakloorifenolista. Tetrakloorianiosolin hajua luonnehditaan yleensä tunkkaiseksi. Haju tarttuu vaatteisiin ja puurakenteisiin. Toisaalta tetrakloorianiosolia on todettu muodostuvan eri mikrobien kuten homeen tuottamana.

Lukuvinkki: Kodin ilmanvaihdon opas

Tunkkainen haju asunnossa ei tarkoita, että talo ei olisi terve

Rakenteiltaan terveissäkin taloissa ilmanlaatu heikkenee nopeasti, ellei ilmaa vaihdeta tarpeeksi. Jos ilma ei vaihdu tarpeeksi nopeasti, ilman kosteuspitoisuus ja lämpötila kasvavat. Nämä puolestaan nopeuttavat ilmassa olevien mikrobien kasvua ja mahdollista hajun tuotantoa. Lopputuloksena on tunkkainen haju asunnossa. Esimerkiksi useissa rintamamiestaloissa ilmanvaihto ei toimi kunnolla, koska siihen on tehty aikojen saatossa vääränlaisia muutoksia.

Yleensä tunkkaisuus on mikrobien (bakteerit, homeet) muodostama haju. Tässä on hyvä täsmentää, että suurimmassa osassa tapauksia rakenteissa ei ole merkittäviä syvällä olevia homevaurioita, vaan kyse on puutteellisesta tai väärin käytetystä ilmanvaihdosta. Huonosti toimiva ilmanvaihto kuitenkin edistää useissa tapauksissa homevaurioiden syntymistä, minkä takia ilmanvaihto tulee aina hoitaa kuntoon. Helpoiten se onnistuu, kun kutsut meidät maksuttomalle kartoituskäynnille, jolla saat tietää, mistä huono ilmanvaihto johtuu ja mitä sen korjaaminen maksaa.

Uutta: Voit tilata meiltä myös sisäilmatutkimuksen, jossa laite mittaa sisäilmasi laatua viikon ajan ja antaa siitä tarkat luvut.

Tämä on tärkeä ymmärtää hajuista

Tuoksu eli haju on hajuaistiin vaikuttava ärsyke. Tuoksun aiheuttaa jokin kemiallinen yhdiste tai useiden yhdisteiden seos, josta haihtuu molekyylejä ilmaan. Tuoksut ja hajut syntyvät karkeasti sanoen viiden alkuaineen muodostamista yhdisteistä: hiilestä, rikistä, hapesta, typestä ja vedystä.

Yksittäisistä alkuainesta kloori on varsinaisesti ainoa tuoksuva alkuaine.

Tuoksu syntyy ilmassa olevista molekyyleistä, jotka ovat haihtuneet nestemäisestä aineesta eli siirtyneet kaasufaasiin. Pääosa tunnetuista yli 60 miljoonasta yhdisteestä ei haise. On arvioitu, että 400 000 yhdisteellä on jonkinlainen tuoksuominaisuus. Tuoksuista puhutaan yleensä aiheuttajan mukaan eikä tuoksuja ole tieteellisesti luokiteltu.

Kuka ja milloin hajun yleensä huomaa?

Ihminen on hyvä sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin. Ihmisen hajuaisti turtuu nopeimmillaan muutamissa sekunneissa tavallisiin hajuihin. Mahdollisen poikkeavan hajun huomaa herkemmin muuton yhteydessä. Muuton jälkeen ihminen tottuu asunnon hajuihin ja niistä tulee uusi normaali nopeasti. Tämän jälkeen omassa kodissa olevien hajujen havaitseminen on merkittävästi hankalampaa. Tyypillisesti poikkeuksellisiin hajuihin kiinnittää huomiota joku vierailija tai läheinen asunnossa käydessään. Usein ongelmat tulevat esille, kun omillaan asuvat lapset kertovat hajuhavainnoistaan vanhemmillaan vieraillessaan tai päin vastoin.

Hajut tarttuvat helposti huokoisiin materiaaleihin kuten puuhun ja tekstiileihin. Poikkeuksellisiin hajuihin tottuu nopeasti ja asukas itse ei niitä välttämättä tunnista. Vaatteisiin tarttuneen hajun havaitsee helpommin, kun ottaa kodista vaatteita mukaan suljettuun muovipussiin. Hajun havaitsee merkittävästi selvemmin avaamalla muovipussin esim. ulkona tai toisessa talossa.

Moni asukas kiinnittää huomiota lomalla ollessaan kotoa mukaan otettujen vaatteiden hajuihin. Myös pidemmän ajan päästä kotiin palatessa voi haistaa kotinsa hajun.

Hajuaistin tottuminen vallitsevaan tunkkaisuuteen johtaa usein harhaluuloon, että ilmanvaihdossa ei olisi mitään vikaa, vaikka tunkkainen haju asunnossa olisi jatkuvaa.

Missä tilanteissa tunkkainen haju korostuu ja miksi?

Hajua aiheuttavat aineyhdisteet ovat kaasumaisia aineita tai vesipisaroihin liuenneita aineita. Kuivassa ilmassa ei ole vesipisaroita, joihin hajuaineet voisivat tarttua. Tämän vuoksi ilmakosteuden kasvaessa ihminen haistaa hajut paremmin. Tämän ilmiön seurausta on myös kesän ”sateen jälkeinen tuoksu”. Muita huonon sisäilman aiheuttamia oireita löydät täältä.

Kun olosuhteet ovat sisäilmassa olevien mikrobien kasvulle otolliset, voivat mikrobit tuottaa myös enemmän hajuja. Olosuhteissa tärkeimpiä muuttujia ovat lämpötila ja ilmankosteus. Nämä ovat riippuvaisia keliolosuhteista, ilmanvaihdosta ja talon lämmityksestä. Siksi tunkkainen haju asunnossa korostuu, jos ilmaa ei vaihdeta tarpeeksi.

Ilman hidas vaihtuminen voi johtua koneellisissa IV-järjestelmissä viallisesta laitteesta tai virheellisistä säädöistä. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta vaihtelee paljon keliolosuhteiden mukaan. Lämpimällä kelillä sisä- ja ulkoilman välillä ei juuri ole lämpötilaeroa, minkä seurauksena ilmaa poistuu ulos tyypillisesti liian vähän. Myös matalapaine voi heikentää painovoimaisen poiston toimintaa. Sade puolestaan tuottaa kosteutta ilmaan ja näin hajuaineita ikään kuin mahtuu enemmän ilmaan. Voit lukea täältä tarkemmin mitä tarkoittaa, jos talo haisee kostealla ilmalla.

Moni ihmettelee talven jälkeen kesämökille mennessään tunkkaista hajua. Suurin osa kesämökeistä on painovoimaisella ilmanvaihdolla toteutettuna.

Yksi tunkkaisuutta mahdollisesti lisäävä asia on mökin kylmäksi jättäminen, kun siellä ei oleskella. Tämä aiheuttaa ulko- ja sisäilman välisen lämpötilaeron pienentymistä ja heikentää painovoimaisen ilmanpoiston toimintaa. Ilmanvaihdon määrä jää varsinkin matalammissa mökeissä riittämättömäksi. Tämä mahdollistaa myös hajujen muodostumiselle otolliset olosuhteet.

Jos talossasi on tunkkainen haju tai mummolan tuoksu, niin tutustu täältä painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamiseen tai kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille.