Valikko Sulje

Ilmanvaihto ja energiatehokkuus

 

Ilmanvaihto ja energiatehokkuus

 
Tässä Ilmanvaihto ja energiatehokkuus -artikkelissa herätetään ajatuksia tarkastelemaan ilmanvaihtoa energianäkökulmasta ja säästöjen vaikutuksesta asuntojen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Sähkönenergian hinnannousu ja sen myötä kodeissa merkittävästi kasvaneet lämmityskustannukset ovat laittaneet asukkaita miettimään säästön paikkoja sähkölaskuun. Moni miettii, voisiko ilmanvaihdon parantamisella tai ilmanvaihtojärjestelmää muuttamalla saada säästöjä aikaiseksi vanhan talon energialaskuun.

Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutus pientaloissa on tyypillisesti 20-50% kokonaislämmityskustannuksista. Näin ollen ilmanvaihdon merkitys myös sähkölaskun pienentämisessä on hyvin merkittävä.

Erilaisten ilmanvaihtoratkaisujen vaikutus energiansäästöön

Uuteen omakotitaloon asennetaan yleensä koneellinen tulo-poisto ilmanvaihtoratkaisu, mikä on tavanomaisesti energiatehokkain ratkaisu uudisrakennuksen ilmanvaihdon toteuttamiseksi. Toista ääripäätä edustavat ylimitoitetut ja väärin säädetyt huippuimurilla varustetut koneelliset poistot. Tällaisia tulee esimerkiksi vastaan 70-80-lukujen pien- ja rivitaloissa.

Asumisterveyden ja viihtyvyyden kannalta on määritelty, että asunnon ilmanvaihto tulisi vaihtua noin kerran kahden tunnin aikana ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta.

Koneellisissa ilmanvaihtojärjestelmissä on oleellisen tärkeää, että Iv-järjestelmä on huollettu ja säädetty oikein. Ilmanvaihtokanavistot tulisi nuohota 5-10 vuoden välein ja iv-koneen suodattimet tulisi vaihtaa vähintään 2 kertaa vuodessa. Iv-venttiileiden säädöt ja koneen käyntinopeus tulee olla säädettynä suunnitelmien mukaisiksi ja iv-konetta tulisi käyttää säädetyillä käyntinopeuksilla. Mikäli iv-kone on säädetty huonosti ja konetta käytetään ”liian suurella teholla”, niin ilmanvaihtuvuus on olla tarpeettoman suurta ja energiankulutus kasvaa tämän myötä. Mikäli iv-konetta käytetään ”liian pienellä teholla” tai konetta pidetään pois päältä, niin kanavistoihin voi kerääntyä epäpuhtauksia ja pahimmillaan ”ämpäri tolkulla” vettä. Lisäksi liian vähäinen ilmanvaihto lisää kosteuden tiivistymisen riskiä rakenteisiin ja epäpuhtaudet eivät poistu asunnosta riittävän tehokkaasta. Iv-koneita on asennettu asuntoihin yleisesti 1990-luvulta saakka ja silloin asennetut laitteet ovat jo monella tapaa vanhentuneita. Iv-koneiden tekniikka, säädettävyys ja energiatehokkuus on kehittynyt monella tapaa vuosikymmenten aikana. Ikääntyneen iv- koneen vaihtaminen perusparannustoimenpiteenä on perusteltua energiatehokkuuden ja säädettävyyden kannalta.

Ilmanvaihto ja energiatehokkuus


Ilmanvaihto ja energiatehokkuus vanhojen painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettujen talojen ilmanvaihtoa voidaan myös parantaa energiatehokkaammiksi. Energiatehokkuuden ohella ilmanvaihdon tarpeiden mukainen säädettävyys sekä mukavuus (ääni ja vetoisuus) vaikuttavat parannusvaihtoehtoihin. Painovoimaisen ilmanvaihdon parantamiseen on kehitetty useita erilaisia korvausilmaratkaisuja sekä poistoa on mahdollista myös lämmöntalteenottoa.

Lämmöntalteenottoa tärkeämpää on kuitenkin vanhan talon ilmanvaihdon kokonaisuuden ymmärtäminen ja tehdä ilmanvaihdon parannukset koko asunnon ilmanvaihto huomioiden. Pelkästään yksittäisten tilojen tehostamisella pahimmillaan vain heikennetään ilmanvaihdon kokonaisuuden toimintaa.

Ilmanvaihto, energiatehokkuus ja ilmanvaihtojärjestelmät

Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: painovoimaiseen ilmanvaihtoon, koneelliseen poistoilmanvaihtoon sekä koneelliseen ilmanvaihtoon. Mikään näistä ei ole suoraan toistaan parempi, vaan talon rakennustekniset ominaisuudet sekä ikä vaikuttavat asiaan paljon. Lue lisää ilmanvaihtojärjestelmistä täältä.

Ilmanvaihdon virheet 1970-luvun energiakriisin aikaan

1970-luvulla elimme edellisen kerran merkittävää öljy- ja energiakriisin aikaa. Energiansäästön nimissä asuntoihin tehtiin paljon erittäin vahingollisia remontteja ja muutoksia, minkä vaikutuksesta syntyviä ongelmia on korjattu jo vuosikymmeniä. Taloja tiivistettiin ja lisäeristettiin innokkaasti ja olemassa olevia ilmanvaihtoreittejä poistettiin käytöstä, kun energialaskua yritettiin pienentää. Tuloilmaventtiileitä tulpattiin ja pahimmillaan peiteltiin seinärakenteiden sisään, minkä seurauksena ne on voinut olla poissa käytöstä vuosikausia. Tämän seurauksena esim. korvausilmareitit ovat muuttuneet merkittävästi haitallisemmiksi. Korvausilmaa on vuotanut sisälle asuntoihin rakenteiden ilmavuotopaikkojen kautta ja ilmavirtausten mukana asuntoihin on päässyt rakenteissa olevia epäpuhtauksia, mikrobeja ja villanpölyjä.

Vuosien saatossa nämä voivat altistaa asukkaita ja aiheuttaa mm. vakavia hengitystiesairauksia. Kun korvausilmaa ei tule riittävästi niin poistoilmanvaihtokaan ei toimi riittävällä tasolla. Tämän seurauksena epäpuhtauden eivät poisto asunnosta riittävän nopeasti ja kosteuden tiivistymistä tapahtuu herkemmin rakenteisiin.

1970-luvun öljykriisin aikaiset ilmanvaihdon ongelmat ovat yleisesti hyvin tunnistettu ja niistä on syytä ottaa opiksi. Energiatehokkuutta, mukavuutta ja käytettävyyttä on mahdollista parantaa kaikissa asunnoissa tukkimatta suunniteltuja ilmanvaihtoreittejä. Kaikkiin asuntoihin on jo rakennusvaiheessa suunniteltu jokin kolmesta ilmanvaihtojärjestelmästä. Painovoimainen, koneellinen poisto tai koneellinen tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmä.

Ensisijainen keino energiansäästöön ilmanvaihdon osalta on parantaa asunnossa jo olevassa olevaa ilmanvaihtoratkaisua. Viimeisten vuosikymmenten aikana ilmanvaihtojärjestelmät ovat kehittyneet paljon, mutta kaikki uudet järjestelmät eivät sovellu vanhoihin taloihin sellaisenaan. Vanhan talon ilmanvaihdon parantaminen on laajempi kokonaisuus, joka vaatii kokemusta ja ymmärrystä laajemmin ilmanvaihdon toiminnasta. Tällaiset toimenpiteet on järkevää toteuttaa niihin perehtyneen ammattilaisen toimesta.

Ilmakas tarjoaa kokonaisvaltaiset ilmanvaihtoselvitykset

Sisäilman laatu kannattaa tutkituttaa kun se vähänkään huolestuttaa, tai jos nämä tunnusmerkit täyttyvät. Sisäilman laadun tarkistaminen ja ilmanvaihdon toimivuus on aina syytä toteuttaa ammattilaisen toimesta. Olemme listanneet aiempaan artikkeliimme hyvän sisäilman tunnusmerkit ja keinot siihen pääsemiseen. Pääset lukemaan kyseisen artikkelin tästä.

Jos haluat kotiisi puhtaan ja raikkaan sisäilman, tulee ihan ensimmäisenä selvittää onko kotisi ilmanvaihdossa parantamisen tarvetta. Tämä voidaan tehdä meidän toimestamme joko kartoituskäynnillä tai voit tehdä sen avullamme itse sisäilmamittauksen avulla. Täältä löydät asiakkaidemme kokemuksia toiminnastamme.