Valikko Sulje

Johtuvatko kaikki sisäilmaongelmat homeesta?

Sisäilmaongelmat voivat aiheutua monista eri syistä. Usein ensimmäinen epäilyksen aiheuttaja on home.
Homeen lisäksi ne voivat johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta, kemiallisista päästöistä, radonista,
kosteusvaurioista ja muista ilmanlaatua heikentävistä tekijöistä.

On tärkeää, että sisäilmaongelmien tutkimuksessa otetaan huomioon monipuolisesti kaikki mahdolliset syyt.

Homeen tiedetään olevan yksi sisäilmaongelmien yleisimmistä syistä, mutta onko se aina ainoa syy vai voiko
taustalla olla muita tekijöitä?

 • Home – Näkyvä uhka
  Homeongelmat ovat monesti näkyviä ja tuottavat epämiellyttävää hajua, mutta on tärkeää ymmärtää,
  että kaikki sisäilmaongelmat eivät johdu pelkästään homeesta. Home voi kuitenkin olla merkittävä
  tekijä, erityisesti kosteissa ja huonosti huolletuissa ja riittämättömästi ilmaa vaihtavissa tiloissa.
 • Ilmanvaihto – Huomaamaton vaikuttaja
  Yksi usein aliarvioitu sisäilmaongelmien syy on huono ilmanvaihto. Riittämätön ilmanvaihto voi
  johtaa ilman seisontaan ja kosteuden kertymiseen, mikä luo ihanteelliset olosuhteet homeen
  kasvulle. Siksi asianmukainen ilmanvaihto on ensiarvoisen tärkeää sisäilman laadun ylläpitämisessä.
 • Kemialliset päästöt – Näkymättömät uhkat
  Toinen huomioitava tekijä ovat kemialliset päästöt. Monet rakennusmateriaalit, kalusteet ja
  kodinkoneet voivat erittää kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sisäilman laatuun.
  Formaldehydi, VOC-yhdisteet ja muut haitalliset aineet voivat aiheuttaa terveysongelmia, vaikka
  homeen kasvulle ei olisi altistuttu.
 • Radon- Maaperän huomaamaton uhka
  Radon on toinen sisäilmaongelmien syy, joka saattaa jäädä huomaamatta. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka voi siirtyä maaperästä rakennuksiin ja aiheuttaa terveysriskejä pitkäaikaisessa
  altistumisessa. Radonin tarkkaileminen ja sen torjunta ovat tärkeitä osia sisäilman laadun
  varmistamisessa.

Lukuvinkit:
Homeongelmat – Mikä niitä aiheuttaa ja kuinka niitä ratkaistaan
Sisäilma ja radon – ilmanvaihdon tehostaminen on tärkein keino torjua radonia
Sisäilmaongelma oireet – Tunnista perheesi sisäilmaoireet ajoissa

Rakennusten ylläpitäjien ja asukkaiden on tärkeää olla tietoisia näistä eri tekijöistä ja ryhtyä tarvittaviin
toimenpiteisiin sisäilman laadun parantamiseksi. Riittävä ilmanvaihto, kemiallisten päästöjen hallinta ja
radonin torjunta ovat kaikki keskeisiä toimenpiteitä, jotka voivat auttaa luomaan terveellisen
sisäilmaympäristön.

Onko kaikki home vaarallista?

Vaikka home voi olla ongelma ja aiheuttaa terveysriskejä, kaikki home ei ole välttämättä vaarallista. Monet
ihmiset altistuvat päivittäin pienille määrille homeita ilman, että he kokevat terveyshaittoja. Kuitenkin, kun
homekasvustoja esiintyy suurempina määrinä, ja erityisesti jos kyseessä on homekanta, joka tunnetaan
terveysriskeistä, ongelma voi olla vakava. Tietyt homekannat voivat vapauttaa myrkyllisiä aineita, jotka voivat
aiheuttaa terveysongelmia. 

Homeet ovat mikro-organismeja eli mikrobeja, kuten bakteerit, virukset ja hiivatkin. Mikrobeja on
löydettävissä kaikkialta elinympäristöstämme, jossa ne ovat osa elämän normaalia kiertokulkua. Myös
homeitiöitä on löydettävissä kaikilta pinnoilta, sekä ulkona että sisällä. Homeet voivat kasvaa hyvin
erilaisissa olosuhteissa, mutta useimmiten niiden kasvaminen on otollista, jos ilman suhteellinen kosteus on
yli 65 prosenttia ja lämpötila on +4:n ja +30:n asteen välillä.

Mikrobien haitat ihmiselle tulevat esiin silloin, kun niitä kasvaa paikoissa, joissa niistä aiheutuu ihmisille
terveydellisiä riskejä tai ne vaurioittavat materiaaleja esimerkiksi rakennuksissa. Homeet voivat kasvaessaan
tuottaa myrkkyjä, jotka taas saattavat saada kiinteistössä oleskelijoissa aikaan erilaisia oireita.

Monimutkainen kokonaisuus

Sisäilmaongelmat eivät siis aina johdu pelkästään homeesta. Ne voivat olla seurausta monimutkaisesta
yhdistelmästä tekijöitä, kuten huonosta ilmanvaihdosta, kemiallisista päästöistä ja radonista. 
Sisäilmaongelmat, erityisesti ne liittyen homeeseen, vaativat systemaattista tutkimusta. Homeiden laadun ja
määrän selvittäminen sekä altistumisen rajoittaminen ovat keskeisiä askelia. Vaikka kaikki home ei ole
välttämättä vaarallista, on tärkeää käsitellä ja poistaa homeongelmat asianmukaisesti, jotta voidaan
varmistaa terveellinen sisäympäristö. Lisäksi, kun kyseessä on homeongelma, on suositeltavaa ottaa
yhteyttä ammattilaisiin, kuten homeasiantuntijoihin tai sisäilmatutkijoihin, saadakseen tarkempaa tietoa ja
ohjausta ongelman ratkaisemiseksi.
Sisäilmaongelmien ja homeen välttämiseksi toimiva ilmanvaihto on ratkaisevat tärkeä tekijä hyvän sisäilman
varmistajana. Tämän vuoksi puutteellinen ja huonosti toimiva ilmanvaihto tulisi korjata mahdollisimman
nopeasti.

Tilaa maksuton kartoitus

Yli 10 000 suomalaista kotitaloutta on tilannut meiltä maksuttoman ilmanvaihdon kuntokartoituksen, koska se on helpoin tapa selvittää ilmanvaihtosi todellinen kunto.

Tilaa maksuton ilmanvaihdon kuntokartoitus niin tarkastetaan kotisi ilmanvaihdon tilanne, ja suunnitellaan yhdessä, miten saisimme siitä vielä paremman!