Valikko Sulje

Verkkosivujen käyttöehdot

Ilmakas on laatinut nämä verkkosivut palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Tervetuloa sivujen käyttäjäksi.

Verkkosivujen käyttö

Käyttämällä Ilmakas Oy:n (jäljempänä ”Ilmakas”) verkkosivuja ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja.

Ilmakkaan verkossa tarjottavien sähköisten asiointipalvelujen käyttöön sovelletaan Ilmakkaan ja verkkopalvelujen käyttöehtoja. Ilmakas voi käyttää myös kolmansia osapuolia verkkopalvelujen tarjoamisessa.

Ilmakkaalla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Viestintä verkkosivujen kautta

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien (esim. suojaamattoman sähköpostin, verkkolomakkeen tai chatbot-palvelun) luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Ilmakkaalle suojaamattoman yhteyden välityksellä tapahtuu omalla vastuullasi.

Vastuunrajoitukset

Ilmakkaan verkkosivujen sisältö toimitetaan “sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ilmakas ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Ilmakas ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon verkkosivuilla voidaan viitata.

Ilmakas ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Ilmakkaalle. Ilmakkaan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Linkit Ilmakkaan verkkosivuilla

Mikäli Ilmakkaan verkkosivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluun, ei Ilmakas vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen sivujen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Tutustu sivujen käyttöehtoihin ja hyväksy ne ennen käytön aloittamista.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmakkaalle tai kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Ilmakkaan verkkosivuja saa tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia ja välittää aineistoa eteenpäin.  Sivujen ja sen sisältämien aineistojen käyttö muuhun kuin ei-kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä, ellei tähän ole Ilmakkaan kirjallista etukäteislupaa.

Verkkosivujen sisältö ja kuvamateriaali ovat Ilmakkaan tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta ja tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole ilmoitettu.

Ilmakkaan verkkosivujen sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ja muuta suojaoikeutta sekä johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

Ilmakas kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti  ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Katso lisätietoja tietosuojaselosteestamme.

Evästeet

Ilmakkaan verkkosivuilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Katso lisätietoja evästekäytänteistämme.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebooki ja Instagramin yhteisöliitännäisiä). Ilmakkaan sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Ilmakkaan sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Ilmakas ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Käyttäjän lähettämä materiaali

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Ilmakkaalle (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, luovutat Ilmakkaalle veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämääsi aineistoon ja sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

  • toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista;
  • aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se Ilmakkaalle, ja Ilmakkaalla on oikeus sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta;
  • et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Ilmakasta kohtaan;
  • sitoudut hyvittämään Ilmakkaalle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. Ilmakas voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Ilmakas ei tarkasta luovutetun aineiston sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä ota mitään vastuuta sen sisällöstä.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei näihin käyttöehtoihin liittyviä erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan ne käräjäoikeudessa.