Valikko Sulje

Sisäilmamittauksen sopimusehdot

Sopimuksen syntyminen

Asiakkaan ja Ilmakkaan välinen tilaussopimus syntyy, kun asiakas täyttää tilauslomakkeen Ilmakkaan verkkosivuilla tai tilaa sisäilmamittauksen Ilmakkaan yhteyshenkilöltä joko kirjallisesti tai suullisesti. Erillistä tilaussopimusta ei laadita. Asiakas vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä nämä sopimusehdot ennen tilauksen tekemistä.

Toteutustapa

Sisäilmamittaus toteutetaan Ilmakkaan toimittamalla mittalaitteella, jonka asiakas asettaa mittaamaan kiinteistönsä sisäilman laatua. Seitsemän (7) kokonaisen vuorokauden pituisen mittausjakson jälkeen asiakas palauttaa laitteen Ilmakkaalle, joka koostaa mittaustulokset ja toimenpidesuositukset kirjalliseksi raportiksi.

Tarkoitus

Sisäilmamittaus toimii suuntaa-antavana sisäilman laadun mittarina. Mittalaite tallentaa sisäiseen muistiinsa tietoa seuraavista sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä: lämpötila, ilmankosteus, CO2-pitoisuus, TVOC-yhdisteiden pitoisuus ja radonpitoisuus.

Sisäilmamittaus on tarkoitettu ensisijaisesti vakituisessa asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön tai huoneiston sisäilman laadun tutkimiseen.

Luotettavuus

Tätä sisäilmamittausta ei sellaisenaan voi käyttää riita-asioiden todisteena. Tutkimusta ei myöskään voi käyttää kiinteistöjen vertailemiseen kiinteistöjen yksilöllisten erojen vuoksi. Mittalaite ei pysty tunnistamaan homeita.

Mittauksessa käytetyt hyvälaatuisen sisäilman raja-arvot perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asumisterveysasetukseen, vastaavantasoiseen viranomaisen suositukseen ja/tai laitevalmistajan määrittämiin raja-arvoihin.  

Mittaustuloksiin liittyy aina olosuhteista johtuvia epävarmuustekijöitä, kuten esim. mittalaitteen sijainti, vuodenaika ja mittausjakson aikaiset sääolosuhteet sekä kiinteistössä oleskelevien henkilöiden lukumäärä.

Ilmakas ei ole velvollinen uusimaan tai päivittämään raporttia niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat tapahtuneet lopullisen raportin luovuttamisen jälkeen. Ilmakas voi päivittää raportin asiakkaan tekemän uuden tilauksen perusteella.

Jos mittaus epäonnistuu mittalaitteessa olevan vian johdosta, Ilmakas toimittaa mahdollisimman pian asiakkaalle korvaavan laitteen veloituksetta.

Mittalaite

Sisäilmamittauksessa käytetään Ilmakkaan omistamaa ja tarkoitukseen sopivaksi katsomaa mittalaitetta. Tutkimuksen hintaan sisältyy 1 mittalaite/kiinteistö.

Asiakkaan tulee tarkastaa mittalaitteen kunto ennen mittauksen aloittamista. Jos laitteessa näkyy kuljetuksessa syntyneitä vaurioita, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Ilmakkaaseen.

Mittalaite on toimintavalmis: sen koteloa ei saa avata eikä paristoa poistaa. Asiakas ei voi purkaa mittalaitteen tietoja itse. Mittalaite asennetaan kiinteistöön mukana tulevien ohjeiden mukaan.

Mittalaitetta tulee käsitellä varoen. Jos laite rikkoutuu esim. pudottamisen, kastumisen tai jäätymisen seurauksena, asiakas on velvollinen korvaamaan Ilmakkaalle uuden laitteen hinnan (300 €). 

Toimitus, maksu ja palautus

Mittalaite toimitetaan asiakasta lähimpänä olevaan Matkahuollon toimipisteeseen Lähellä-pakettina. Toimituskulut kotimaahan sisältyvät sisäilmamittauksen hintaan.

Asiakkaan on noudettava mittalaite mahdollisimman pian saapumisilmoituksesta. Jos mittalaite ehtii palautua Matkahuollolta takaisin Ilmakkaalle, laitteen toisesta toimituksesta aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta.

Sisäilmamittauksen lasku on mukana mittalaitepaketissa. 

Kun kiinteistön huoneilmaa on mitattu seitsemän (7) kokonaisen vuorokauden ajan, asiakkaan tulee täyttää mittauspöytäkirja, pakata mittalaite huolellisesti alkuperäiseen pakkaukseensa ja toimittaa paketti mahdollisimman pian Matkahuollon kuljetettavaksi.

Käytettäessä Ilmakkaan palautuskoodia Ilmakas maksaa toimituskulut.

Asiakastiedot

Ilmakas säilyttää asiakkaan tietoja tietosuojaselosteensa määrittämällä huolellisuudella.

Ilmakkaalla on oikeus käyttää yksittäisten sisäilmamittauksen tuloksia omassa tutkimuksessaan ja tuotekehityksessään sekä muodostaa tuloksista laajempia tietoaineistoja. Näin tehdessään Ilmakas huolehtii, että yksittäisen asiakkaan tai kiinteistön tiedot eivät ole tunnistettavissa aineistosta.  

Vastuu ja erimielisyydet

Ilmakkaan sisäilmamittaus antaa pelkästään tietoa rakennuksen sisäilman laadusta. Ilmakas ei vastaa miltään osin asiakkaan tai asiakkaan yhteistyökumppaneiden kiinteistössä mahdollisesti toteuttamista jatkotoimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet raportin tietojen perusteella.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdolliset erimielisyydet suoraan tai nimeämiensä edustajien välityksellä. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei voimassa oleva laki määrää muuta paikkaa.