Valikko Sulje

Sisäilmamittauksen sopimusehdot

ILMAKAS™-sisäilmamittaus – kampanja

20 ensimmäiselle sisäilmamittaus veloituksetta. Seuraaville tilaajille sisäilmamittaus hintaan 49 € (norm. hinta 169 €).

Tilanneiden kesken arvotaan Koti Puhtaaksi Oy:n kotisiivous (arvo n. 260 €).

Kampanja voimassa 31.1.2023 klo 15.00 asti, jolloin arvonta suoritetaan. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Asiakkuus

Asiakkaan ja Ilmakkaan välinen sopimus syntyy, kun asiakas tilaa sisäilmamittauksen lähettämällä tietonsa verkkolomakkeen kautta. Erillistä tilaussopimusta ei laadita. Asiakas vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä nämä sopimusehdot ennen tilauksen tekemistä.

Toteutustapa

Tilauksen saavuttua Ilmakas ottaa yhteyttä asiakkaaseen sopiakseen mm. laitteen toimitus-, mittaus- sekä palauttamispäivistä.

Sisäilmamittaus toteutetaan Ilmakkaan toimittamalla mittalaitteella, jonka asiakas asettaa mittaamaan kotinsa sisäilman laatua makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen seitsemän (7) vuorokauden ajaksi sovittujen päivien mukaisesti

Mittaustuloksien kirjallinen raportti toimitetaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun Ilmakas on vastaanottanut mittalaitteen.

Tarkoitus

Sisäilmamittaus toimii suuntaa-antavana sisäilman laadun mittarina. Mittalaite tallentaa sisäiseen muistiinsa tietoa seuraavista sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä: lämpötila, ilmankosteus, CO2-pitoisuus, TVOC-yhdisteiden pitoisuus ja radonpitoisuus. Sisäilmamittaus on tarkoitettu ensisijaisesti vakituisessa asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön sisäilman laadun tutkimiseen.

Luotettavuus

Tätä sisäilmamittausta ei sellaisenaan voi käyttää riita-asioiden todisteena. Mittausta ei myöskään voi käyttää kiinteistöjen vertailemiseen kiinteistöjen yksilöllisten erojen vuoksi. Huomioitavaa on että mittalaite ei pysty tunnistamaan homeita.

Mittauksessa käytetyt hyvälaatuisen sisäilman raja-arvot perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asumisterveysasetukseen, vastaavantasoiseen viranomaisen suositukseen ja/tai laitevalmistajan määrittämiin raja-arvoihin.  

Mittaustuloksiin liittyy aina olosuhteista johtuvia epävarmuustekijöitä, kuten esim. mittalaitteen sijainti, vuodenaika ja mittausjakson aikaiset sääolosuhteet sekä kiinteistössä oleskelevien henkilöiden lukumäärä.

Ilmakas ei ole velvollinen uusimaan tai päivittämään raporttia niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat tapahtuneet lopullisen raportin luovuttamisen jälkeen. Ilmakas voi päivittää raportin asiakkaan tekemän uuden (maksullisen) tilauksen perusteella.

Jos mittaus epäonnistuu mittalaitteessa olevan vian johdosta, Ilmakas toimittaa mahdollisimman pian asiakkaalle korvaavan laitteen veloituksetta.

Mittalaite

Sisäilmamittauksessa käytetään Ilmakkaan omistamaa ja tarkoitukseen sopivaksi katsomaa mittalaitetta.

Asiakkaan tulee tarkastaa mittalaitteen kunto ennen mittauksen aloittamista. Jos laitteessa näkyy kuljetuksessa syntyneitä vaurioita, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Ilmakkaaseen.

Mittalaite on toimintavalmis: sen koteloa ei saa avata eikä paristoa poistaa. Asiakas ei voi purkaa mittalaitteen tietoja itse. Mittalaite suositellaan sijoitettavaksi makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen.

Mittalaitetta tulee käsitellä varoen. Jos laite rikkoutuu esim. pudottamisen, kastumisen tai jäätymisen seurauksena, asiakas on velvollinen korvaamaan Ilmakkaalle uuden laitteen hinnan (300 €). 

Toimitus ja lasku

Mittalaite toimitetaan asiakasta lähimpänä olevaan Matkahuollon toimipisteeseen Lähellä-pakettina. Toimituskulut kotimaahan sisältyvät sisäilmamittauksen hintaan.

Asiakkaan on noudettava mittalaite sovitusti/mahdollisimman pian saapumisilmoituksesta.

Sisäilmamittauksen lasku toimitetaan mittalaitteen mukana.

Asiakastiedot

Ilmakas säilyttää asiakkaan tietoja tietosuojaselosteensa määrittämällä huolellisuudella.

Ilmakkaalla on oikeus käyttää yksittäisten sisäilmamittauksen tuloksia omassa tutkimuksessaan ja tuotekehityksessään sekä muodostaa tuloksista laajempia tietoaineistoja. Näin tehdessään Ilmakas huolehtii, että yksittäisen asiakkaan tai kiinteistön tiedot eivät ole tunnistettavissa aineistosta.  

Vastuu ja erimielisyydet

Ilmakkaan sisäilmamittaus antaa pelkästään tietoa kiinteistön sisäilman laadusta. Ilmakas ei vastaa miltään osin asiakkaan tai asiakkaan yhteistyökumppaneiden kiinteistössä mahdollisesti toteuttamista jatkotoimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet raportin tietojen perusteella.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdolliset erimielisyydet suoraan tai nimeämiensä edustajien välityksellä. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei voimassa oleva laki määrää muuta paikkaa.