Valikko Sulje
Ilmakas

ILMANVAIHDON
HUOLTO

Hyvä sisäilma edellyttää tarkoituksenmukaisesti toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus on tarpeellinen kaikissa kohteissa säännöllisin väliajoin. Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy ajan mittaan epäpuhtauksia jotka vaikuttavat suoraan terveyteen, viihtyvyyteen sekä paloturvallisuuteen. Likaantumiseen vaikuttaa suuresti talon sijainti, onko taloudessa lemmikkejä, tekstiilien käyttö, pintamateriaalit, asukkaiden määrä ja siivous.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tarve voi vaihdella, mutta tiettyjä merkkejä tulisi tarkkailla. Epämiellyttävät hajut, hengitysoireet, heikentynyt ilmanvaihdon tehokkuus ja näkyvät epäpuhtaudet ovat kaikki viitteitä siitä, että puhdistustoimenpiteet ovat tarpeen. Säännöllinen huolto ja ammattilaisten tarkastukset voivat auttaa varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti ja että sisäilma säilyy puhtaana ja terveellisenä.

Koneellisille ilmanvaihtojärjestelmille suositellaan 5 vuoden puhdistusväliä. Puhdistusvälin tarve voi olla myös tihempi (2-3 vuotta), jos kohteessa asuu kotieläimiä tai alueella on runsaasti katupölyä, sinulla on hengitystiesairauksia, kuten astmaa.

Yleensä huono sisäilman laatu huomataan vasta sitten, kun kohteessa aikaa viettävät ihmiset alkavat oireilemaan. Ennakoimalla huollon tarpeen voit myös ehkäistä mahdollisia kiinteistön vaurioita. On hyvä muistaa, että jos kiinteistössä tehdään remontti, on ilmanvaihtokanavat syytä puhdistaa rakennuspölystä heti remontin valmistuttua. 

Mitä ilmanvaihdon huoltoon kuuluu?

Säännöllinen ilmanvaihtokanavien puhdistus on investointi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ja se auttaa varmistamaan, että sisäilmassa hengitetään puhdasta ja raikasta ilmaa. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksella ja sen yhteydessä tehtävällä mittauksella sekä säädöllä varmistamme merkittävän osan koko talosi toimivuudesta. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tulee olla ammattilaisten suorittamaa työtä, sillä prosessi sisältää useita vaiheita.

ALKUKARTOITUS
Ammattilaiset arvioivat ilmanvaihtojärjestelmän tilan ja selvittävät tarvittavat toimenpiteet.

KANAVIEN SULKEMINEN
Ennen puhdistusta ilmanvaihtokanavat suljetaan estämään epäpuhtauksien leviäminen rakennuksen muihin osiin.

PUHDISTUS
Kanavat puhdistetaan erikoistyökaluilla, jotka poistavat likaa ja pölyä. Tarvittaessa tehdäänliesikanavan puhdistus.

DESINFIOINTI
Tarvittaessa kanavat desinfioidaan, erityisesti jos on havaittu homeen kasvua.

TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI
Puhdistuksen jälkeen tehdään tarkastus ja saat pöytäkirjan tehdystä työstä.

PUHDAS SISÄILMA
Puhdistetut kanavat varmistavat, että ilma kiertää puhtaana ja vähentävät allergiariskejä, jotta kotisi pysyy terveellisenä paikkana olla ja asua.

ENERGIANSÄÄSTÖ
Puhtaat ja oikein säädetyt ilmanvaihtokanavat parantavat  energiatehokkuutta ja pienentää sähkölaskua.

TERVE KOTI
Säännöllinen puhdistus pidentää talosi elinikää, estäen homeen kasvua sekä pitkäaikaisia vauriota ilmanvaihtojärjestelmässä.

Ilmakas

Puhdistuksella ja sen yhteydessä tehtävällä mittauksella sekä säädöllä varmistamme merkittävän osan koko talosi toimivuudesta.

Tilaa ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tilaamalla ilmanvaihdon puhdistuksen meiltä, saat alan ammattilaisen tekemään puhdistustyöt. Hintaan vaikuttaa kodissasi oleva ilmanvaihtojärjestelmä ja esimerkiksi kuinka iso talo ja vaativa kohde on kyseessä.

Toimimme kartan esittämällä toiminta-alueella Tampereen, Turun, Lahden sekä pääkaupunkiseudun alueella:

Ilmanvaihdon huolto ja puhdistus (#21)

Tyytyväisten
asiakkaiden
suosittelema

Yli 10 000
kuntokartoituksen
kokemuksella

Kustannustehokas
ja helppo
kokonaisratkaisu